logo

Programul RO 19 "Initiative in sanatate publica"
Granturi Norvegiene 2009-2014
Proiectul RO 19.05 "Largirea gamei si imbunatatirea planificarii serviciilor acordate pacientului prin registre de boli imbunatatite"
Proiect finantat prin Granturile Norvegiene 2009-2014 si cofinantat de Ministerul Sanatatii, Romania